Arrangementer

28
aug
event image

Udbudsregler og entreprise - 2017

Start
  • 28. august 2017 kl. 09:30
Slut
  • 29. august 2017 kl. 16:00
Placering
  • DANVA, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg
Pris
  • kr. 6.950,00 (medlemmer)
  • kr. 7.950,00 (ikke medlemmer)
KØB

Målgruppe
Driftsledere samt medarbejdere inden for planlægning og projektering, som arbejder med udbud af entrepriser. Store dele af kurset vil også være relevant for medarbejdere, der arbejder med indkøb af varer og tjenesteydelser.Mål
Kurset sigter mod at skabe overblik og give den nødvendige basisviden omkring lovgrundlaget i forbindelse med udbud inden for såvel spildevands- som vandforsyningsområdet.Kursets indhold

Kursisterne får et indblik i de juridiske forhold, som vandselskabet skal være opmærksom på i forbindelse med udbud af entrepriser. Underviserne vil introducere de nye udbudsregler, herunder udbudsloven, der træder i kraft den 1. januar 2016. I den forbindelse vil kursisterne bl.a. lære om udbudslovens nyskabelser, herunder anvendelse af nye udbudsformer og offentliggørelse af evalueringsmetode. Herudover vil underviserne ved hjælp af praktiske eksempler og cases forsøge at forene teori og praksis, så reglerne bliver anvendelige i kursisternes dagligdag.På kurset vil du bl.a. lære om:
Udbudsloven, tilbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet

Særlige regler for vandselskabers indkøb
Kontrakttyper og tærskelværdier (opgørelse af kontraktværdi)

Opdeling af kontrakter i delkontrakter
Særlige aftaletyper og 'agreed documents'
Hvilke opgaver skal i udbud og efter hvilket regelsæt?
De forskellige udbudsformer – hvilke bruges hvornår?

Evalueringsmodeller (pointmodeller): Udformning og offentliggørelse
Udformning af udbudsgrundlaget – særlige faldgruber
Kontakt med tilbudsgivere før og under udbuddet
Evaluering, tildeling og underretning
Kontraktindgåelse
Udvalgte fokuspunkter: Ændringsarbejder, betalingsvilkår og bod
Kontraktstyring og cases
Ændring af kontrakter og afslutning af en kontraktperiode

Anvendelse af profylaksebekendtgørelser

Opsummering af relevant praksis fra Klagenævnet for Udbud

 

Undervisere
Advokat Annelouise Dalgaard Pedersen, Horten
Advokat David Salomonsen, HortenKursusleder
Louise Andersen, DANVA

 

Pris
Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.