DANVAs bestyrelse


DANVAs bestyrelse, maj 2016 (Kim Harreskov mangler på billedet). Foto: Søren Osgood.

Om bestyrelsen

Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf de 8 er fra valggruppe 1 (bestyrelsesrepræsentanter) og de 7 er fra valggruppe 2 (selskabsrepræsentanter). Formanden er valgt direkte af generalforsamlingen.

 

 

Lars Therkildsen

Lars Therkildsen

HOFOR
(formand)
 

Ango Winther

Ango Winther

Aarhus Vand
(næstformand)

Ole Glahn

Ole Glahn

Kalundborg Forsyning

Leif Knudsen

Leif Knudsen

VandCenter Syd

Morten Slotved

Morten Slotved

Hørsholm Vand

Daniel Nyboe Andersen

Daniel Nyboe Andersen

Aalborg Forsyning

Albert Pedersen

Albert Pedersen

Nyborg Forsyning og Service

Peder Hvejsel

Peder Hvejsel

TREFOR og Fredericia Spildevand og Energi

Preben Olesen

Preben Olesen

DIN Forsyning

Ole Steensberg Øgelund

Ole Steensberg Øgelund

Vand og Affald, Svendborg

Carsten Nystrup

Carsten Nystrup

Nordvand

Jan Hvidtfeldt Andersen

Jan Hvidtfeldt Andersen

Halsnæs Forsyning

Gitte Guldberg

Gitte Guldberg

Morsø Forsyning

Jens Bastrup

Jens Bastrup

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Kim Harreskov

Kim Harreskov

Silkeborg Forsyning

Suppleanter

Suppleanter for bestyrelsesrepræsentanter:
1. suppleant: Søren Edlefsen, Assens Forsyning A/S
2. suppleant: Niels Peter Ellegaard, FFV Vand A/S og FFV Spildevand A/S
3. suppleant: Flemming Rømer, Fredensborg Forsyning

Suppleanter for selskabsrepræsentanter:
2. suppleant: Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning A/S
3. suppleant: Niels Møller Jensen, Herning Vand A/S
4. suppleant: Jens Prisum, BIOFOS
5. suppleant: John Hartvig Mølgaard, Provas

Sekretær for bestyrelsen

Direktør Carl-Emil Larsen, telefon 7021 0055, mobil 2033 8515, e-mail cel@danva.dk