Kontingentudvalg

DANVAs grundlag i form af vedtægter mv. har behov for revurderinger og justeringer i takt med udviklingen i vandsektoren. DANVAs bestyrelse har nedsat et kontingentudvalg, der skal evaluere nogle af de elementer, som ikke er taget op i forbindelse med de seneste vedtægts- og kontingentændringer.

 

Kontingentudvalgets medlemmer er:

  • Ango Winther
  • Albert Pedersen
  • Carsten Nystrup
  • Kim Harreskov
  • Jan Hvidtfeldt Andersen

 

Der er identificeret 3 delemner for udvalgets arbejde:

  • Beregningsmodel for kontingent.
  • Hvem skal være stemmeberettigede medlemmer af DANVA?
  • Begrænsninger i repræsentationen i DANVAs bestyrelse og mindretalsbeskyttelse.

 

Læs mere i kontingentudvalgets arbejdsprogram og kommissorium.

Hvad mener du?

DANVAs bestyrelse ønsker en åben proces om det forestående arbejde. Derfor inviteres DANVAs medlemmer til at give sin mening til kende. Holdninger og indspil til det kommende arbejde, både i forhold til de identificerede elementer og eventuelle andre elementer, modtages meget gerne af udvalget. Du kan kontakte et af udvalgets medlemmer eller indsende direkte til sekretariatet på mail hsa@danva.dk inden den 13. februar 2017.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk