EurEau

EurEau samler de europæiske vandforeninger, og repræsenterer vandselskabernes interesser i Bruxelles. DANVA arbejder her for at sikre, at danske forhold og synspunkter kommer i spil i EU og har med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen som præsident (2011 - juni 2015) lagt et stort stykke arbejde i EU's politiske arbejde.

 

DANVA deltager i dag aktivt i de tre stående kommissioner om:

  • Vandforsyning
  • Spildevand
  • Økonomi og jura

 

DANVAs repræsentanter

Foreningen har disse repræsentanter:

 

  • EU1 Vand: Per Grønvald, Aalborg Vand A/S og Hannah Scheel Andersen, DANVA
  • EU2 Afløb: Ole Øgelund, Vand og Affald, Svendborg og Helle Katrine Andersen, DANVA
  • EU3 Økonomi og jura: Allan Bruus, Middelfart Spildevand, Carl-Emil Larsen, DANVA (formand) og Susanne Vangsgård (sekretær), DANVA
  • Generalforsamlingen: Jens Prisum, BIOFOS

 

DANVA deltager også i arbejds- og projektgrupper, der har relevans for danske forhold og dermed DANVAs medlemmer.

 

Arbejdet i EurEau har primært fokus på interessevaretagelse i forhold til europæisk lovgivning og sekundært videndeling og fælles europæiske kampagner. Den europæiske lovgivning omhandler bl.a. Vandrammedirektivet, Drikkevandsdirektivet, Byspildevandsdirektivet, Badevandsdirektivet, Miljøansvarsdirektivet og Udbudsdirektivet, der alle er implementeret som dansk lovgivning.


Læs mere om EurEau, European Federation of National Associations of Water Services.

 

Yderligere information

Kontakt Carl-Emil Larsen på mobil 2033 8515, e-mail cel@danva.dk, Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510, e-mail sv@danva.dk, Hanna Scheel Andersen på telefon 8793 3562, e-mail hsa@danva.dk eller Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042 eller e-mail hka@danva.dk

EurEau opdateringer

Nyheder

DANVAs europæiske arbejde

80 % af den nationale lovgivning bestemmes på EU niveau. Det giver derfor rigtig god mening, at DANVA lægger mange kræfter i at påvirke den europæiske

6. juni 2017 af Birgitte Skjøtt

Water matters

EurEau giver i ny publikation et indblik i resultater og udfordringer for den europæiske vandsektor.

24. maj 2017 af EurEau

EurEau nyhedsbrev maj

Læs EurEau newsletter maj 2017.  

3. maj 2017 af EurEau

EurEau nyhedsbrev marts

Læs EurEau newsletter marts 2017.  

7. marts 2017 af EurEau

EurEau nyhedsbrev februar

Læs EurEau newsletter februar 2017.  

28. februar 2017 af EurEau

EurEau-papir om takstpolitik

EurEau har fået en ny politik, der indeholder anbefaling i forhold til takststrukturen som følge af de mulige konsekvenser for forsyningernes økonomi,

7. februar 2017 af Susanne Vangsgård

Right2Water kampagnens betydning for den danske vandsektor

EurEau, har i løbet af det sidste år offentliggjort politik- og baggrundspapirer med relation til gennemsigtelighed, benchmarking og om det forhold, a

4. november 2016 af Lars Fischer

Bæredygtig håndtering af vand i EU

Vand er blandt de højeste prioriteter for det slovakiske formandskab, og EU's miljøministre, der var samlet i Luxembourg, gentog sin støtte til EU's v

27. oktober 2016 af Lars Fischer

EurEau opdatering uge 37, 2016

EurEau kongres 2016 i København Den 19. og 20. september 2016 mødes den europæiske vandforening (EurEau) i København til sin årlige kongres.  

15. september 2016 af Lars Fischer

EurEau opdatering uge 24, 2016

  EurEau generalforsamling Mødet i EurEaus generalforsamling blev holdt hos det hollandske medlem Vewin. Det blev holdt den 26.-27. maj og fem p

16. juni 2016 af Lars Fischer
Vis alle nyheder