Medlemskab af DANVA

DANVA har to typer medlemmer: stemmeberettigede og ikke-stemmeberettigede. Sidstnævnte medlemstype er personlige medlemmer, firmamedlemmer og æresmedlemmer.

Stemmeberettiget medlemsskab

Ikke-stemmeberettiget medlemskab

Om DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed. Som DANVA-medlem har du et uvurderligt netværk og et sekretariat til rådighed, der gør din hverdag lettere.

Det er DANVAs vision at sikre en stabil og effektiv vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag. DANVA giver dig indflydelse på den forsyningstekniske og -politiske dagsorden, og DANVA er en stærk forening – ikke mindst på grund af sit stærke medlemsgrundlag.

Fordele ved medlemskab

Se film om hvad du får ud af at være medlem af DANVA og læse mere om medlemsfordele her...

Yderligere information

Kontakt Edyta Christiansen på telefon 8793 3503 eller e-mail ec@danva.dk