Medlemsservice

DANVAs service til medlemmerne er opdelt i generel service og individuel service.

Generel medlemsservice

Den generelle service er kontingentfinansieret og inddelt i 3 overordnede kategorier (jf. foreningens virke):
  • Interessevaretagelse
  • Generering og foreståelse af services
  • Initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde

Læs mere her…

Individuel medlemsservice

DANVAs individuelle medlemsservice henviser til den del af foreningens virksomhed, der udøves i forhold til det enkelte medlem og ikke medlemmerne som helhed.
Læs mere her…