Stemmeberettiget medlem

Betingelser

(jf. DANVA Vedtægter §8)
Som stemmeberettigede medlemmer af DANVA kan optages selskaber, der varetager en eller flere af de følgende funktioner i Danmark og som opfylder de i stk. 2 til 6 nævnte betingelser:
 

  • Indvinding eller behandling eller distribution af ledningsført vand
  • Transport eller behandling af spildevand


Stk. 2 Varetagelse udføres enten via ejerskab til de anlæg, der anvendes i forbindelse med de i stk. 1 nævnte funktioner eller via drift af andres anlæg, som anvendes i forbindelse med de i stk.1 nævnte funktioner.
Stk. 3 Varetagelsen af de pågældende funktioner skal være selskabets hovedaktivitet.
Stk. 4 Varetagelsen af funktionen skal være møntet på levering af ydelser til alment brug (til en kreds på 10 ejendomme eller derover).
Stk. 5 Indmeldelse i foreningen sker for alle de funktioner, som selskabet varetager.
Stk. 6 Hvor flere selskaber, der varetager de i stk. 1 nævnte funktioner, via koncernforhold eller ejerforhold i øvrigt er knyttet sammen, er det en forudsætning for et selskabs optagelse, at de øvrige selskaber ligeledes indmeldes i foreningen.

Ydelser

Medlemskabet giver adgang til service fra DANVA jf. sidedokumentet ”DANVAs medlemsydelser”:

  • Max. 2 abonnementer på danskVAND, afhængigt af antal tilmeldte typer (drikkevand, spildevand)
  • Deltagelse i kurser og andre arrangementer til medlemspris (alle medarbejdere)
  • Stemmeret på generalforsamlinger
  • Råd og vejledning (specificeret i uddybende beskrivelser her).


Uddybende beskrivelser af ydelser og service findes i Sidedokumentet: ”DANVAs medlemsydelser” og på foreningens hjemmeside her...

Kontingent

Medlemmer betaler et årligt kontingent for hver af de følgende funktioner, som medlemmet varetager:

  • Drikkevand Indvinding og /eller behandling af vand
  • Drikkevand Distribution
  • Spildevand Transport
  • Spildevand Behandling


For hver funktion fastsættes et portionsantal ud fra den vandmængde, som medlemmet håndterer for hver funktion, der beregnes ud fra følgende skala:

 

 

Trin Vandmængde i m3 Portioner
1 0 - 320.000 1
2 320.000 - 640.000 2
3 640.000 - 840.000 3
4 840.000 - 1.040.000 4
5 1.040.000 - 1.240.000 5
6 1.240.000 - 1.440.000 6
7 1.440.000 - 1.640.000 7
8 1.640.000 - 1.840.000 8
9 1.840.000 - 2.040.000 9
10 2.040.000 - 2.240.000 10
11 2.240.000 - 2.440.000 11
12 2.440.000 - 2.640.000 12
13 2.640.000 - 2.840.000 13
14 2.840.000 - 3.040.000 14
15 3.040.000 - 3.240.000 15
16 3.240.000 - 4.440.000 16
17 4.440.000 - 5.640.000 17
18 5.640.000 - 6.840.000 18
19 6.840.000 - 8.040.000 19
20 8.040.000 - 9.240.000 20


Prisen pr. portion fastsættes af generalforsamlingen. I 2017 er prisen pr. kontingentfunktionpå kr. 5.000,- ekskl. moms for den 1. portion, og for de efterfølgende portioner er prisen kr. 6.750,- ekskl. moms.

Uddybende kontingentforklaring findes i DANVAs Vedtægter §14 samt i Sidedokumentet: ”Kontingentstruktur”.

Alle stemmeberettigede medlemmer betaler endvidere bidrag til VUDP (Vandsektorens eget Udviklings- og DemonstrationsProgram).
Bidrag til VUDP er i 2017 på 1,1 øre pr. m3 pr. funktion.

Ansøgning om medlemskab

Selskaber, der opfylder betingelserne, kan ansøge om medlemskab ved at udfylde denne formular eller sende en e-mail til Edyta Christiansen på ec@danva.dk