Om DANVA

DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

DANVAs formål

Foreningen virker for sit formål gennem:

  • En aktiv varetagelse af medlemmernes interesser både politisk og i forhold til nationale og internationale myndigheder samt andre aktører med betydning for vandsektoren.
  • Ved at generere og forestå services, der direkte eller indirekte understøtter medlemmernes hovedaktiviteter og dertil hørende aktiviteter som f.eks. klimaaktiviteter.
  • Ved initiering og fremme af vidensformidling, udvikling og samarbejde i den danske vandsektor.

DANVAs vision

Danmark er landet med verdens bedste forsyning af rent drikkevand, håndtering af spildevand og forebyggelse af oversvømmelser gennem klimatilpasning.

Rent vand til Danmark og verden

DANVA vil for og med sine medlemmer gøre Danmark til et globalt center for viden om vand og klimaløsninger, ressourceeffektivitet og integreret forvaltning af hele vandkredsløbet. DANVA vil accelerere teknologiske fremskridt og adgang til nye markeder.

DANVAs mission

DANVA skal for alle medlemmer og samarbejdspartnere:

  • Forene alle, der hver dag leverer rent drikkevand, håndterer spildevand og forebygger oversvømmelser gennem klimatilpasning med både traditionelle og innovative metoder.
  • Forstærke alle, der udvikler og implementerer nye vandløsninger til Danmark og verden.
  • Fortælle alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber bedre livsvilkår og vækst i Danmark.

Strategi

DANVA har på generalforsamlingen den 26. maj 2016 vedtaget en strategi for 2016-2020. Læs strategien.

I tilknytning til strategien har DANVAs bestyrelse godkendt Handlingsplan 2017, der kan læses her.

DANVA 2020 mål

  • Vands betydning for Danmarks velfærd og bidrag til sektorer er kendt af alle beslutningstagere.
  • DANVA er centrum for debat, videndeling, innovation og politikudvikling for medlemmer og andre aktører i vandsektoren, skabt via DANVA aktiviteter.
  • DANVA er kendt og anerkendt både nationalt og internationalt af centrale beslutningstagere.
  • DANVA leder implementeringen af sektorens Vandvision 2025.

Indkøbspolitik

DANVAs indkøbspolitik skal sikre gennemsigtighed, kvalitet, bæredygtig pris og en grøn profil for foreningen. Læs DANVAs indkøbspolitik her. 

Årsberetning 2017

Læs DANVAs årsberetning for perioden 7. marts 2016 - 7. marts 2017 her...