Rejsegodtgørelse og refusion

DANVA yder rejsegodtgørelse og refusion af dokumenterede udgifter i henhold til vedtægternes § 47 og DANVAs retningslinjer.

 

DANVA har fået nyt elektronisk rejseafregningssystem, som trådte i kraft den 1. september 2016.

Brugervejledning kan læses her.

Retningslinjer for udgifter til transport, overnatning samt andre udgifter   

Udlæg til fly, færge, broafgift, bus, taxa, hotel, øvrige udgifter (eksempelvis fortæring) og kørsel (kun skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen privat bil) skal indberettes via DANVAs elektroniske rejseafregningssystem.

Honorar

Honorarer udbetales efter aftale. Honorarer indberettes til Skat som B-indkomst.

Har vi dine oplysninger?

Det er en forudsætning, at vi har dine grundlæggende oplysninger. Såfremt du ikke tidligere har fået udbetalt rejsegodtgørelse, bedes du sende en mail til es@danva.dk med dit cpr.nr., navn, adresse og bankoplysninger.

Yderligere information

Kontakt Else Sømod på telefon 8793 3516 eller e-mail es@danva.dk