Task Force Performancebenchmarking

I forligsaftalens pkt. 5 ”Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed” stilles der krav til et obligatorisk performancebenchmarking system, som skal synliggøre vandselskabernes performance indenfor miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Performancebenchmarkingen skal give kommunerne et bedre grundlag for deres styring af vandselskaberne samt et gennemsigtigt sammenligningsgrundlag på tværs af vandsektoren. I forligsteksten er stadig anført, at performance benchmarkingen i størst muligt omfang skal baseres på eksisterende data. En arbejdsgruppe i efteråret konkluderede dog, at det ikke er muligt, at udarbejde et system, der ikke vil kræve ekstra data fra selskaberne.

 

Ministeren iværksætter udarbejdelsen af et performance benchmarkingmodel med tæt inddragelse af kommunerne og branchen.

 

TF Performance Benchmarking gruppen skal bidrage med input til ovennævnte forløb, herunder med faglige vurderinger og input til performanceparametrene, samt gerne input i forhold til implementeringen.

 

Tidsrum: juli 2015 – august 2016.

 

Kontaktperson: Thomas Sørensen, ts@danva.dk, 8793 3565 eller 4047 6540.

 

Tilbage