Task Force TOTEX Benchmarking

Som følge af forligsaftalen skal der udarbejdes en totaløkonomisk benchmarkingmodel. DANVA deltager sammen med en række forsyninger og FVD i en arbejdsgruppe under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om udvikling af modellen. .

 

Opgaven for Task Force TOTEX Benchmarking bliver at give input til høringer og anden aktivitet ift. udviklingen af den kommende TOTEX benchmarking. En allerede identificeret opgave bliver, at kommentere materiale m.m. udsendt fra Copenhagen Economics, der udvikler modellen pt.. I 2016 forventes høring på en endelig model og den regulatoriske anvendelse af denne.

 

Tidsrum: juli 2015 – medio 2017.

 

Kontaktperson: Bertel Ifversen, bi@danva.dk, 8793 3567 eller 2343 3857.

 

Tilbage