Værdigrundlag

DANVAs sekretariat er karakteriseret ved faglige, kompetente medarbejdere, der med stort engagement deltager i drift og udvikling af foreningen.
Arbejdet udføres med respekt for hinanden og arbejdsopgaverne. På de interne linjer ønsker vi en tryg arbejdsplads, hvor der tages hensyn til forskelligheden blandt kollegerne. Sekretariatet fremstår som troværdigt internt såvel som eksternt blandt medlemmer og samarbejdspartnere.

Kontakt sekretariatet

Se kontaktinfo i oversigten herunder:

Carl-Emil Larsen

Carl-Emil Larsen

Direktør
T: 70 21 00 55
M: 20 33 85 15
E: cel@danva.dk

Kristian Friis

Kristian Friis

Chefkonsulent

T: 87 93 35 15

M: 40 54 15 38

E: kf@danva.dk

 

Karsten Bjørno

Karsten Bjørno

Kommunikationschef
T: 87 93 35 75
M: 20 14 35 42
E: kbj@danva.dk

Helle Katrine Andersen

Helle Katrine Andersen

Afdelingschef, medlemsservice og eksterne aktiviteter
T: 87 93 35 14
M: 30 27 50 42
E: hka@danva.dk

Lars Fischer

Lars Fischer

Afdelingschef, formidling
T: 87 93 35 63
M: 51 26 51 87
E: lf@danva.dk

Irena Bille

Irena Bille

Afdelingschef, administration
T: 87 93 35 06
E: ib@danva.dk

Miriam Feilberg

Miriam Feilberg

Seniorkonsulent

T: 87 93 35 01

M: 22 44 14 52

E: mfe@danva.dk

Susanne Vangsgård

Susanne Vangsgård

Chefkonsulent, jura
T: 87 93 35 10
E: sv@danva.dk

Claus Vangsgård

Claus Vangsgård

Seniorkonsulent, vand og miljø
T: 87 93 35 07
E: cv@danva.dk

Jens Plesner

Jens Plesner

Konsulent, lovgivning
T: 87 93 35 60
E: jpl@danva.dk

Lisa Reschefski

Lisa Reschefski

Redaktør, danskVAND
T: 87 93 35 70
M: 27 12 55 35
E: lr@danva.dk

Britt Dalén Overballe

Britt Dalén Overballe

Konsulent, arrangementer
T: 87 93 35 66
M: 40 24 31 88
E: bo@danva.dk

Helle Benjaminsen

Helle Benjaminsen

Sekretær, arrangementer
T: 87 93 35 61
E: hb@danva.dk

Dorte Skræm

Dorte Skræm

Konsulent
T: 87 93 35 71
M: 51 33 92 87
E: ds@danva.dk

Louise Andersen

Louise Andersen

Konsulent, arrangementer
T: 87 93 35 64
M: 24 84 52 11
E: la@danva.dk 

Thomas Bo Sørensen

Thomas Bo Sørensen

Konsulent, benchmarking
T: 87 93 35 65
M: 40 47 65 40
E: ts@danva.dk 

Peter Mortensen

Peter Mortensen

Konsulent
T: 87 93 35 02
E: pm@danva.dk

Hannah Scheel Andersen

Hannah Scheel Andersen

Konsulent, jura
T: 87 93 35 62
E: hsa@danva.dk

Niels V. Bjerregaard

Niels V. Bjerregaard

Konsulent

T: 87 93 35 04

E. nvb@danva.dk

Bertel Ifversen

Bertel Ifversen

Konsulent, økonomi
T: 87 93 35 67
M: 23 43 38 57
E: bi@danva.dk

Johannes Jönsson

Johannes Jönsson

Konsulent

T: 87 93 35 74

M: 20 10 05 35

E: jj@danva.dk

Birgitte Skjøtt

Birgitte Skjøtt

Kommunikationsmedarbejder
T: 87 93 35 13
M: 50 90 33 91
E: bs@danva.dk

Lars Gadegaard

Lars Gadegaard

Konsulent, DDV
T: 87 93 35 69
M: 42 55 60 65
E: lgc@danva.dk

Helle Kayerød

Helle Kayerød

Konsulent
T: 87 93 35 11
M: 24 94 63 60
E: hkr@danva.dk

Jes Eriksen

Jes Eriksen

IT konsulent
T: 87 93 35 76
E: je@danva.dk

Tanja Nielsen

Tanja Nielsen

Konsulent

T: 87 93 35 68

M: 20 35 19 71

E: tn@danva.dk

Niels Knudsen

Niels Knudsen

Konsulent

T: 8793 3518

E: nk@danva.dk 

Edyta Christiansen

Edyta Christiansen

Direktionssekretær
T: 87 93 35 03
E: ec@danva.dk

Gitte Brixensen

Gitte Brixensen

Controller
T: 87 93 35 12
E: gb@danva.dk

Else Sømod

Else Sømod

Bogholder
T: 87 93 35 16
E: es@danva.dk

Malene Bisgaard Andersen

Malene Bisgaard Andersen

Administrationsmedarbejder
T: 87 93 35 72
E: ma@danva.dk

Flemming Brandstrup

Flemming Brandstrup

Trykker og fotograf
T: 87 93 35 09
E: fb@danva.dk

Lone Mølgaard

Lone Mølgaard

Sekretær, EnviNa

T: 8793 3535

E: lm@danva.dk