Sekretariatets organisering og medarbejdernes opgaver

Herunder kan du få et overblik over, hvem der arbejder med hvad på DANVAs sekretariat:

Direktion

Direktør Carl-Emil Larsen: Den samlede forretning

Chefkonsulent Kristian Friis: Netværk

Kommunikationschef Karsten Bjørno: Kommunikation

Afdeling: Medlemsservice og eksterne aktiviteter

Helle Katrine Andersen: Afdelingschef for projekter og personale i afdelingen.

Konsulent Bertel Ifversen: Prisloftregulering, benchmarking, Økonomiforum.

Konsulent Britt Dalén Overballe: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Konsulent Claus Vangsgård: BNBO, dyrkningsaftaler, vandplaner.

Konsulent Dorte Skræm: Kurser og temadage, DDS, vandplaner.

Konsulent Hannah Scheel Andersen: DANVAs vedtægter, klagesager prisloft, juridiske medlemshenvendelser 

Administrationsmedarbejder Helle Benjaminsen: Administration af arrangementer og danskVAND abonnementer.

Konsulent Helle Kayerød: Kurser og temadage, spildevand.

Konsulent Jens Plesner: Betalingsregler spildevand, energilovgivning, juridiske medlemshenvendelser.

Konsulent Johannes Jönsson: Benchmarking.

Konsulent Lars Gadegaard: Det digitale vandselskab (DDV), datamodeller (DANDAS og D&V).

Sekretariatsleder Lone Mølgaard, EnviNa

Konsulent Louise Andersen: Kursusleder, drift og udvikling af arrangementer.

Seniorkonsulent Miriam Feilberg: Vandvision, vækst og eksport, IWA, integreret vandforvaltning.

Konsulent Niels Knudsen: Benchmarking.

Konsulent Niels V. Bjerregaard: Benchmarking, Statistik og Analyser, procesfacilitering.

Konsulent Peter Mortensen: Statistik og Analyser, Benchmarking, BESSY og Asset Management. 

Chefkonsulent Susanne Vangsgård: Høringer, Vandsektorlov, juridiske medlemshenvendelser.

Konsulent Tanja Nielsen: Teknologiudvikling i vandsektoren.

Konsulent Thomas Sørensen: Benchmarking, Statistik og Analyser, datamodeller (DANVAND).

Afdeling: Formidling

Lars Fischer: Afdelingschef for projekter og personale i "Formidling" herunder IT.

Redaktør Lisa Reschefski: Redaktør for medlemsbladet danskVAND.

Kommunikationsmedarbejder Birgitte Skjøtt: Hjemmeside, publikationer og medlemsformidling, Vandetsvej og IWA.

Konsulent Jes Eriksen: IT evaluering og indkøb, IT drift.

Afdeling: Administration

Irena Bille: Afdelingschef for projekter og personale i "Administration".

Edyta Christiansen: Direktionssekretær, benchmarking, medlemsadministration.

Bogholder Else Sømod: Kreditor (betaling), løn, årsmøde, annoncer og VTU-Fonden.

Controller Gitte Brixensen: Debitor, kreditor (bogføring/afstemning), projektopfølgning og andre økonomiske opgaver.

Administrationsmedarbejder Malene Andersen: Administrative opgaver.

Fotograf Flemming Brandstrup: Trykkeri og vedligehold af Vandhuset, telefoni, alarm.

Kontakt DANVAs medarbejdere

Find telefonnumre og mail-adresser og se fotos af DANVAs medarbejdere her...