VUDP

Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven.

 

VUDP er etableret med det formål, at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

 

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter, og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv.

 

Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte effektivitet og innovation i vandsektoren og det enkelte vandselskab samt eksport af vandteknologi.

 

Der vil være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

 

Læs folder om VUDP her.

Ansøgningsrunde 2017

Der er indkommet 13 ansøgninger til VUDP, og heraf er 11 ansøgninger gået videre til fase to og skal indsende en uddybende ansøgning inden fristen den 7. august 2017 kl. 12.00. Læs mere her...

Projektuddelinger i 2016

Der er i 2016 uddelt ca. 10 mio. kr. til støtte i form af tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter, der arbejder på forbedringer indenfor drikkevand, spildevand og klimatilpasning.

Der indkom 28 ansøgninger til VUDP første fase og 14 af disse indsendte en uddybende ansøgning. Heraf har 8 ansøgninger fået tilsagn på i alt 10,2 mio. kr. Læs folder om de 8 projekter og læs mere her... 

VUDPs bestyrelse

DANVAs bestyrelse er bestyrelse for VUDP. Bestyrelsen vil tage stilling til VUDPs rammer, og hvilke ansøgninger, der får tilsagn. Se DANVAs bestyrelse.

 

Den daglige drift og administration varetages af DANVAs sekretariat. Sekretariatet administrerer VUDPs midler samt laver opfølgning på projekterne og varetager udbetaling af tilskud.

 

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

Vurderingspanel

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel, der fungerer på frivillig basis og uden vederlag. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

 

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af de kriterier, som der er blevet lagt for ansøgningsrunden.

 

Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forskningsverdenen og Dansk Miljøteknologi.

 

Vurderingspanelet er sammensat af:

  • Allan Bruus,  Administrerende direktør Middelfart Spildevand
  • Claus Møller Pedersen,  Afdelingschef Plan og Projekt Aarhus Vand A/S
  • Jens Christian Refsgaard, Professor GEUS
  • Jørgen Magner, Konsulent Dansk Miljøteknologi
  • Marianne Thomsen, Professor Aarhus Universitet
  • Michael Brandt, Administrerende direktør Fors A/S
  • Helle Strandbæk, Afdelingsingeniør Renseanlæg Aalborg Kloak A/S

 

Michael Brandt er valgt som formand for panelet.

 

Læs Vurderingspanelets fortrolighedserklæring.

Teknologiudvikling

Se oversigt over projekter i både Danmark, Norge, Sverige og Finland i oversigten her.

Økonomi

Bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling den 26. Maj 2016 og opkræves sideordnet med det ordinære kontingent.

 

I 2017 er det frivilligt for vandselskaber at indbetale til VUDP. Det er endvidere muligt for vandselskaber at indbetale mere end de fastsatte takster på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler.

Yderligere information

 

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller tn@danva.dk