VUDP ansøgningsrunde 2017

Ansøgningsrunden til VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) består af to faser.

 

Først indsendes en elektronisk ansøgning med en kort idétilkendegivelse med præcisering af de 3 overordnede kriterier for ansøgningerne. For at deltage i udvælgelse af tilsagn i 2017 er det nødvendigt at søge allerede i fase 1.

 

Ansøgningsfristen for første fase var 11. Maj 2017.

 

Link til ansøgningsskema og vejledning er: https://vudp.danva.dk

 

Det anbefales, at ansøger nøje følger vejledningen samt opdaterer sin browser, inden ansøgningen udfyldes. 

 

Kun vandselskaber, der bidrager til VUDP, kan være projektansvarlige, hvorimod også ikke-bidragsydere kan være samarbejdspartnere i projektet.

 

Udvalgte ansøgninger, efter vurdering af vurderingspanelet, vil modtage login til udfyldelse og indsendelse af uddybende ansøgning i juni måned. Ansøgningerne fra fase 1 vil på mail modtage afslag eller invitation til fase 2 ansøgning med ansøgningsfrist i august måned.

 

Efter vurderingspanelets indstilling til tilsagn vil udvalgte ansøgninger fra fase 2 modtage tilsagn om støtte i uge 38.

Proces i 2017:

  • Annoncering: Den 8. februar 2017
  • Frist fase 1: Den 11. maj 2017 kl. 12.00
  • Svar fase 1: Primo juni 2017
  • Frist fase 2: Den 7. august 2017 kl. 12.00
  • Svar fase 2: Ultimo september 2017

 

Vurderingspanelet har underskrevet en fortrolighedserklæring, som kan læses her.

Modtagere af projektmidler skal opfylde en række betingelser. Læs mere om uddelingsvilkår her.

Læs tips og tricks til ansøgningen her.

Læs revisionsinstruks for projektuddeling under 300.000 kr. her og for projektuddeling over 300.000 kr. her.

Projektforløb:

Den første del af VUDPs projektstyring er bygget op omkring projekternes milepæle, faser eller perioder (delperiode), der er fastlagt af projektejerne selv.

 

Når et projekt nærmer sig en delperiode, skal projektlederen udfylde et statusskema og uploade et realiseret regnskab elektronisk. Felterne udfyldes med oplysninger om projektets fremdrift og økonomi.  Skemaet og regnskabet udfyldes af projekt leder og efterfølgende godkendes i sekretariatet jf. uddelingsvilkår og revisionsinstruks. Godkendelsen er en forudsætning for, at udbetaling af uddeling til projektet kan finde sted. Udbetalingen sker når projektet er godkendt jf. regnskabsinstruks.

 

Statusrapporterne tegner et billede af projektets forløb og økonomi. Der udarbejdes en slutrapport som samler op på projektet. Økonomidelen af den sidste statusrapport erstattes af et slutregnskab, der efterfølgende skal godkendes i henhold til reglerne i uddelingsvilkårene.

 

Slutrapporten og slutregnskabet skal indsendes senest tre måneder efter, at projektet er afsluttet, dog senest tre år regnet fra tilsagnsskrivelsens dato. Slutregnskab og statusrapporter er til VUDPs interne administration og er derfor ikke tilgængeligt på DANVAs hjemmeside.

 

Alle ændringer i projektforløb, budget og formål skal godkendes af VUDP inden igangsættelse af ændringer.

Kontakt VUDP

DANVA

Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Tlf. 8793 3568

Mobil: 2035 1971

Att.: Tanja Nielsen

E-mail: tn@danva.dk

Læs mere

Læs mere om VUDP her...