Teknologiudvikling i Danmark og Norden

Informationer om igangværende projekter kan findes her:

 

VUDP projekter:

www.danva.dk/DANVA/VUDP/Projekt-uddelinger-2016.aspx

 

VTU-Fondens projekter:

vtu-fonden.dk/projektzonen.aspx

 

PCP projekter

Læs mere om Spildevandspartnerskabets projekter her. 

 

MUDP-projekter:

ecoinnovation.dk/projekter

 

EUDP-projekter:

www.energiforskning.dk/da/projects

Norden

Information om de nordiske brancheforeningers forskning og teknologiudviklingsprojekter.

 

Svenskt Vatten:

www.svensktvatten.se/forskning/svenskt-vatten-utveckling

 

Her findes nærmere informationer om rapportdatabasen.

 

FIWA – eller VVY - Finlands brancheforening for vandselskaber

Finsksprogede kan finde tilgængelige oplysninger om projekter i deres projektdatabase

Hos FIWA findes der flere rapporter på svensk fx "Handbok för distribution av dricksvatten".

 

Norsk Vann

Norsk Vanns igangværende projekter.

Rapporter fra Norsk Vann. 

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 87 93 35 68, mobil 20 35 19 71 eller e-mail tn@danva.dk