Digitalisering

Vandsektorloven har startet en rivende udvikling indenfor vandsektoren. Kravene til effektiv opgaveløsning med forbrugeren i centrum vil for alvor slå igennem i de kommende år.

Digitalisering i vandsektoren bl.a. gennem etablering af DDV vil formidle handlekraft og vilje i vandsektoren til at understøtte kravene i vandsektorloven, og samtidig vil DDV bidrage konstruktivt til regeringens ambitioner i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitalisering kan understøtte vandselskaber i alle størrelser og have en forretningsmæssig indgangsvinkel, hvor aktiviteterne styres ud fra vandsektorens forretningskritiske behov og intentionerne i vandsektorloven.

Netværk om digitalisering

Hvis der er interesse for at oprette andre DANVA netværksgrupper om digitalisiering, er man velkommen til at kontakte chefkonsulent Kristian Friis på T: 8793 3515, M: 4054 1538 eller email kf@danva.dk.

Læs mere

Det Digitale Vandselskab
DANDAS
DANVAND

Fotomanualen