DANDAS

DANDAS er en bredt anvendt datamodel og et udvekslingsformat til registrering af afløbssystemer. Modellen er bygget op ved, at informationer om afløbssystemet samles i en grundlæggende databasestruktur. På grundlag af datamodellen genereres en fysisk database, der beskriver fysiske data og sammenhænge i afløbssystemet.

I opbygningen af DANDAS er der ved definition af udvekslingsformat taget højde for genanvendelse af data i flere systemer. Det gør DANDAS til et ideelt værktøj til samarbejdet vandselskaber, rådgivere, TV-inspektionsfirmaer m.v.

Flere applikationer baserer sig i dag på DANDAS og udviklerne heraf er forhandlere af modellen.

DANDAS er afløseren for tidligere versioner af DAS, og DANVA opfordrer til, at alle forsyninger snarest muligt vælger DANDAS. DANDAS er integreret i den gældende version af Fotomanualen, og det er dermed kun DANDAS der vedligeholdes. De gamle DAS formater knytter sig til udgåede versioner af Fotomanualen.

Læs mere om DANDAS, licens til anvendelse, gældende version m.m. her...