DANVAND

DANVAND er en datamodel og et udvekslingsformat til registrering af vandforsyningers ledningsnet.

De danske vandselskaber er i dag udsat for større og større pres fra omverdenen for at kunne effektivisere og ikke mindst kunne dokumentere sine aktiver. De største aktiver i vandselskaberne er det ledningsnet, der ligger ude i jorden, og som derfor bør være genstand for en omhyggelig og fremtidssikret registrering.

Der eksisterer i dag flere forskellige systemer til registrering af vandforsyningsdata, som er baseret på forskellige strukturer og formater. DANVAND er resultatet af DANVA’s udviklingsprojekt, hvor opgaven var at udarbejde en ensartet national standard for registrering af vandforsyningsanlæg.

Fordelene ved en ensartet national standard er mange bl.a.:
 

  • Fælles krav til systemleverandørerne som medfører større udbud af applikationer
  • Fælles begrebsopfattelse
  • Mere effektiv udveksling af data på tværs af applikationer uden datakonvetering
  • Sikrer et solidt og ensartet datagrundlag for bl.a. værdiansættelse og benchmarking


Læs mere om DANVAND, licens til anvendelse, gældende version m.m. her...