Fotomanualen

Fotomanualen er en vejledning, der anvendes ved TV-inspektion af afløbsledninger i Danmark. En TV-inspektion giver et øjebliksbillede af afløbsledningernes tilstand. Fotomanualen består af en række standarddefinitioner, og hver af de i alt 18 observationskategorier kan beskrives ved en klassedeling samt type. Derved sikres en ensartet beskrivelse og klassifikation af de observationer, der registreres.
TV-inspektioner, udført efter Fotomanualen kan give bygherren og rådgiver mulighed for at fastsætte, hvor der skal igangsættes fornyelsestiltag.

Ny Fotomanual i 2015

Der er udgivet en ny Fotomanual 2015 gældende fra januar 2015, der kan bestilles på DANVAs hjemmeside her...

Fotomanualen har fået et praktisk orienteret løft. Manualen er bibeholdt i sin grundform, men indholdet er tilpasset til praktikken, så de observationer, der indsamles under TV-inspektioner, rapporteres og overføres så ensartet som muligt.
Når de indsamlede data rapporteres ensartet sikres, at den viden, der indsamles, kommer videre til bygherren på samme høje niveau, uafhængigt af hvilken entreprenør bygherren anvender.

Læs mere om Fotomanualen på Det Digitale Vandselskabs hjemmeside her...

 

Vejledning om acceptkriterier, SB-TV Vejledningen og Vejledningen om Fysisk Indeks revideres ligeledes til ikrafttrædelse i 2015. Manualerne kan bestilles via hjemmesiden via søgefeltet eller ved at kontakte Malene Bisgaard Andersen på ma@danva.dk.

Acceptkriterier

Fotomanualen er et groft værktøj, som TV-operatøren anvender til at beskrive, hvad han ser, når han udfører en TV-inspektion. Fotomanualen er ikke acceptkriterier. Men bygherren kan på baggrund af Fotomanualen fastsætte et sæt acceptkriterier, der beskriver, hvilke observationer inkl. klasse og type, der kan accepteres for renoverede eller nyanlagte ledninger. Fotomanualgruppen har i 2013 arbejdet på et sæt retningslinjer om bygherrens acceptkriterier, og der er offentliggjort en vejledning.
Læs Vejledning nr. 92 om Acceptkriterier ved TV-inspektion med forslag til vurdering af nye og fornyede ledninger.

Fysisk Indeks

Vejledning nr. 66 Fotomanualen – Beregning af Fysisk Indeks ved tv-inspektion kan bestilles via www.danva.dk/udgivelser
Fysisk Indeks kan anvendes til at sammenligne tilstanden af flere ledninger. Beregningen af Fysisk Indeks bygger på, at antallet og kategorisering af observationer ved tv-inspektion på et ledningssystem er et direkte mål for ledningens tilstand. Det er dog vigtigt, at understrege at det ikke anbefales at beregne Fysisk Indeks på kortere ledningsstrækninger og heller ikke på nye og fornyede ledninger. Det anbefales at Fysisk Indeks kun beregnes med maksimalt én decimal.

TV-inspektion af kloakledninger uden indtale

DTVK (Danske TV-inspektionfirmaers Kontrolordning) har i forbindelse med revision af Regler og Tekniske Bestemmelser for TV-inspektion besluttet, at det ikke længere er et krav, at en TV-inspektion skal indeholde indtale fra TV-operatøren. Regler og Tekniske Bestemmelser er gældende fra 1. januar 2009.

Begrundelsen for at undlade indtale har været at gøre TV-inspektionen mere entydig. Tidligere kunne der være uoverensstemmelse mellem afrapportering og indtale. Denne dobbeltregistrering er nu fjernet. Med de nuværende bestemmelser, er det alene TV-rapporten, der er det gældende juridiske dokument for en TV-inspektion. Ændringen vil også forenkle TV-operatørens arbejde, så der forhåbentlig bliver både bedre og billigere TV-inspektion.

Såfremt indtale ønskes som supplerende ydelse på en TV-inspektion, skal dette angives i udbud eller bestilling.

Regler og Tekniske Bestemmelser findes på DTVK's hjemmeside www.dtvk.dk

Fotomanual og DANDAS

Fotomanualen og DANDAS er integreret, og opdateringer koordineres af DANVA. Det betyder, at når en TV-inspektion bestilles, udført i henhold til den gældende fotomanual, så vil data blive leveret i seneste og gældende format af DANDAS.
Den danske fotomanual bygger på CEN standarden og er opbygget på baggrund af den europæiske og fælles nordiske fotomanual.

Rettigheder

DANVA ejer Fotomanualen. Fotomanualen købes hos DANVA.

Fotomanualen sælges i en trykt udgave samt i digital udgave. Bemærk at der ikke kan udskrives fra den digitale udgave, og at det ikke er tilladt at kopiere manualen.

Organisationen og udvikling

Udviklingen af Fotomanualen følger udviklingen af de internationale standarder samt udviklingen i den danske afløbsbranche. Fotomanualgruppen tager de overordnede beslutninger vedrørende fotomanualen. Et revisionsudvalg sammensat af medlemmer af Fotomanualgruppen varetager revisionen af Fotomanualen.
Hvis du har forslag til ændringer af Fotomanualen er du altid velkommen til at kontakte os.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller ds@danva.dk