Holdning


Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser. Men DANVAs arbejde med interessevaretagelse strækker sig til mere end Vandsektorloven. Miljøbeskyttelsesloven, EU direktiver, Energiloven og betalingsvetægter er lige så meget en del af foreningens arbejde.

Her kan du læse mere om DANVAs holdninger til de vigtigste politikområderog tekniske aspekter i DANVAs høringssvar og i DANVAs holdinger.

Læs mere

Høringssvar
DANVA mener
Shhh...direktøren har ordet