Klimatilpasning

Klimatilpasning er et fælles ansvar og løses kun med tværgående samarbejde. I dag er ansvaret for håndtering af regnvandet delt mellem kommunerne og forsyningsselskaberne. Med den nuværende lovgivning har kommunerne ansvaret for anlæg over jorden, mens forsyningsselskaberne har ansvaret for anlæg under jorden. Det er ikke optimalt.

DANVA mener

  • at det er uhensigtsmæssigt at lave forskellige regler for håndtering af vand under jorden og vand over jorden.
  • at der bør være en ny rollefordeling mellem vandselskaber og kommuner. Det skal give vandselskaberne ansvar for en større del af det samlede vandkredsløb for at skabe helhedsorienterede og samfundsøkonomisk optimale løsninger.
  • at vandselskaberne skal fungere som operatør for det samlede vandkredsløb.
  • at vandselskaberne er klar til at påtage sig et ansvar og løfte opgaven. Forudsætningen for at det lykkes er, at rammerne tydeligt beskriver ansvarsfordelingen, og at finansieringen kommer på plads.
  • at det er vigtigt, at vandselskabernes kompetencer også kommer i spil til håndtering af nedbøren under skybrud, fordi det er vandselskaberne som har de praktiske erfaringer.
  • at overjordiske løsninger, som kan håndtere vandmasserne på overfladen og lede det hen, hvor det gør mindst mulig skade skal udbredes yderligere. Det vil give mest værdi til både samfund og miljø.
  • at der bør indføres et regnbidrag.
  • at vandselskaberne skal have mulighed for at påvirke, hvor regnvand afkobles fra systemet. Det skal sikre intelligent planlægning og helhedsorienterede løsninger.

Læs mere

DANVA, Dansk Byplanlaboratorium, Vand i Byer og Aalborg Universitet har i oktober 2015 udgivet en fælles håndbog om innovativ klimatilpasning med borgere. Læs mere her...

Sådan for vi turbo på klimatilpasningen. Læs artikel af DANVAs formand Lars Therkildsen her...

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514 eller hka@danva.dk

Netværk om klimatilpasning

Hvis du har interesse i at oprette et netværk om klimatipasning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Kristian Friis på T: 8793 3515, M: 4054 1538 eller email kf@danva.dk

Læs mere

DANVAs klimavision
DANVAs klimakogebog

Håndbog om innovativ klimatilpasning med borgere

Vand i byer

Klimatilpasning.dk