Ledninger

Vandselskaber kan med fordel anvende standardiserede paradigmer for at sikre kvalitet og effektivitet. Det forhold er der bred opbakning til, dels fordi der ikke er nogen grund til at opfinde den dybe tallerken igen, dels fordi et ensartet grundlag, som kendes og anerkendes af både entreprenør og bygherre, betyder tidsmæssig besparelse gennem hele processen, både i udbudsfasen, i udførelsesfasen og i godkendelsesfasen. DANVA har skabt en unik position som udvikler og vedligeholder af sådanne beskrivelser.

Udbudsparadigmer

DANVA, Dansk Byggeri og No Dig Infra har i august 2016 udgivet et ny og revideret paradigme for udbud af afløbsledninger og foringer. Læs paradigmet her...

 

Generelt om anvendelse af tekniske specifikationer – EU’s udbudsregler:

Det er ledningsejerens ansvar at opstille de tekniske specifikationer til de materialer, han ønsker anvendt. Læs mere om standard udbudsmateriale.

Koncept for udbudsmateriale – leverancer af plastrør til vandforsyning:

DANVA udarbejdet et notat vedr. udbudsmateriale med fokus på detaljer omkring afsmitning, krav til udbud m.m. til både plastrør, betonrør og TV-inspektion.
Læs mere om udbudsparadigmer.

Acceptkriterier 

Bygherren kan på baggrund af fotomanualen fastsætte et sæt acceptkriterier, der beskriver, hvilke observationer, inkl. klasse og type, der kan accepteres for renoverede eller nyanlagte ledninger. DANVA's fotomanualgruppe har udarbejdet en vejledning om acceptkriterer for at lette arbejdet for bygherren. Læs mere om vejledningen her

10 gode råd om svovlbrinte 

Aalborg Forsyning har udarbejdet 10 gode råd om svovlbrinte. Notatet behandler de væsentligste problemer i forhold til lugt, korrosion og sundhedsrisiko. Du kan læse notatet her

Læs mere

Standard udbudmateriale

Udbudsparadigmer