Lovgivning

Her på siden kan du få et overblik over relevante regler indenfor vand- og spildevandsområdet. Vi har et særligt afsnit om Vandsektorloven, som styrer den daglige drift af vandselskaberne.

Lovoversigt

Desuden kan du få et overblik over andre relevante regler fra Miljøministeriets arbejdsområde indenfor vand og spildevand.

Gå siden med lovoversigt her.

Spørgsmål og svar

Find nogle af de hyppigt forekommende juridiske problemstillinger/spørgsmål og DANVAs bedste vurdering af disse på denne side.

Vandsektorloven

Vandsektoren har gennemgået en stor forandring i de seneste år efter vedtagelsen af Vandsektorloven i 2009, hvor vandselskaberne blev udskilt fra kommunerne og blev selvstændige selskaber.

På Vandreform-sitet kan du finde en masse relevant materiale bl.a. DANVAs anbefalinger til en evaluering af vandsektorloven. 

Gå til siden med Vandreform her.

Om betalingsregler for spildevand

DANVA har også lavet en særlige side om betalingsregler for spildevand og betalingsvedtægter samt øvrige regler og planlægning i det omfang dette har tilknytning til betalingsområdet i fokus. 
Gå til siden om betalingsregler for spildevand.

Netværk om Lovgivning

Hvis der er interesse for at oprette andre DANVA netværksgrupper om lovgivning, er man velkommen til at kontakte chefkonsulent Kristian Friis på T: 8793 3515, M: 4054 1538 eller email kf@danva.dk.

Læs mere

Lovoversigt

Spørgsmål & Svar

Vandreform

Om betalingsregler for spildevand