Lovgivning

Her er det muligt for vandselskaber og andre interesserede at finde de relevante, gældende regler primært fra Miljøministeriets arbejde med vand- og spildevandområdet.

Endvidere kan det oplyses, at regler og vejledningsmateriale med tilknytning til tilsynet, der udføres af Forsyningssekretariatet, findes på www.kfst.dk/vandtilsyn

DANVAs jura-oversigt indeholder love med de dertilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv., og foreningen vil bestræbe sig på at holde den løbende opdateret.

Indholdet er kronologisk og hierarkisk opbygget, således at de nyeste og højstrangerede placeres øverst i oversigten. I forhold til lovene vil det ofte være relevant at søge den nyeste lovbekendtgørelse, som indeholder ”hovedloven” og de efterfølgende ændringer til denne. I menuen til højre kan du finde hovedområderne Vand og Spildevand samt Vand & Spildevand, der indeholder regulering inden for begge områder.

Det skal bemærkes, at lovgivning er et dynamisk område, hvor der dagligt vedtages nye regler eller foretages ændringer i de eksisterende. Dette gør, at det til trods for DANVA’s bestræbelser, kan forekomme at enkelte love m.m. ikke er medtaget i oversigten. Det er vigtigt, at læseren altid forholder sig til, om der er kommet ændringer til loven/lovbekendtgørelsen/bekendtgørelsen. Dette er altid tydeligt angivet i visningen fra Retsinformation, som DANVAs link fører til.


Samtlige love, lovændringer, bekendtgørelser, vejledninger m.v. kan findes på www.retsinformation.dk

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk

Læs mere

Vand

Spildevand

Vand & Spildevand