Persondatalovgivning

I april 2016 blev EU’s nye databeskyttelsesforordning vedtaget. Forordningen medfører en kraftig skærpelse af kravene til de virksomheder, der indsamler og behandler persondata. Forordningen træder i kraft to år efter vedtagelsen og bliver dermed lov i alle EU-medlemslandene inkl. Danmark, hvor reglerne vil afløse persondataloven medio 2018.

 

Selv om vi siden 2000 har haft en dansk lov, der har angivet hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles, har opmærksomheden omkring reglerne været begrænset i forsyningskredse. Dette har forandret sig med udsigten til den nye EU forordning.

 

Det ekstraordinære ved de nye regler er, at der i fremtiden vil kunne sanktioneres med bødestraf på 20 mio. euro eller 4% af den samlede globale koncernomsætning, hvis det beløb er højere.

DANVAs persondataindsats 2017 og 2018

 

 

 

DANVA frigav den 29. marts. 2017 vejledning nr. 100 "Vejledning om persondata for vandselskaber", hvor vi stiller skarp på forsyningernes anvendelse af persondata, det kan du læse mere om her

 

 

 

DANVAs plan er ligeledes at bistå forsyningerne ved at afholde en række persondataworkshops/temadage/møder i 2017 og 2018. En række af disse workshops/temadage vil blive afholdt med Dansk Fjernvarme som vi har indledt et samarbejde med.

Formålet med disse workshops/temadage er:

  • Formidle et overblik over relevant materiale fra både interne og eksterne kilder, som DANVA løbende indsamler på DANVAs Persondatacube. Materialet forventes at ville omfatte f.eks. fortolkninger fra Justistministeriet (Q2 2017), samt den dokumentation (formularer, vejledninger, erklæringer m.m.) som vi forudser løbende udarbejdes og stilles til rådighed fra vandselskaberne selv og andre brancher
  • Koordinering af de opgaver som forsyningerne ønsker at løse i fællesskab
  • Bistå med erfaringsudveksling
  • Nye aktiviteter initieret af vores medlemmer

 

DANVA yder ligeledes konsulentbistand i forbindelse med vores medlemmers kortlægning af deres persondataflow, det kan du læse mere om her

 

DANVA forventer også i 2017 at udbyde kurser på området, følg med i vores kursuskalender.