Vandreformen og drift af vandselskaber

Arbejdet med Vandsektorlov 2 kan følges på denne VSL-side.

Vandsektorlov 1

Der har gennem flere år været en tendens til at organisere vand- og spildevands-forsyningerne uden for den kommunale forvaltning. Nu har vi Vandsektorloven (lov nr. 469/2009). Loven kræver, at en kommune, der måtte ønske at være ejer af en vand- eller spildevandsforsyning omfattet af loven, skal gøre det via kommunale fællesskaber, aktie- eller anpartsselskaber. Den obligatoriske, formelle selskabsgørelse skulle være afsluttet senest den 1. juli 2010.

 

Samtidigt med Vandsektorloven blev den tilhørende Samlelov med konsekvens-ændringer i anden lovgivning vedtaget (Konsekvensloven, lov nr. 460/2009).

 

Der er kommet tre ændringer af vandsektorloven. To småændringer med § 1 i lov nr. 1518, 2009 og § 14 i lov nr. 484, 2010. Den seneste og væsentligste ændring blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2012. Se loven her. Loven har dels til formål at gøre det lettere for vandselskaberne at arbejde med miljø- og servicemål, bl.a. ved at gøre regelgrundlaget klarere og de økonomiske rammer bredere. Det er også et formål med loven, at gøre det lettere for vandselskaber at udnytte potentialer for energiproduktion inden for vandsektoren samt anvende og sælge denne energi.

 

Her på siden er der fokus på den overordnede ledelse af vandselskaberne, udfordringer med relation til organisationsformer, strukturer, ejere, myndighedsrelationer og økonomien. Indfaldsvinklen vil typisk være: Hvad er konsekvenserne af selskabs-gørelsen?

 

DANVA modtager gerne bidrag fra medlemmerne, som med fordel vil kunne videreformidles til andre vandselskaber. Bemærk venligst, at læseren skal være logget på som medlem for at få adgang til flere af de relevante skrivelser. 

Læs mere under punkterne:

Ledelse 
Ejere
Kompetencer
Kunder
Økonomi
Indkøb
Diverse (herunder Evaluering af vandsektorloven) 

Seneste nyt

5. april

Kodeks for styring af kommunale forsyningsselskaber. Læs mere her...

 

3. marts

Læs status på skattesagen her...

 

4. januar

Læs seneste nyheder om revision af vandsektorloven og DANVAs høringssvar på nyhedssiden her...

 

19. november

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring. Læs mere her...

 

14. oktober

DANVA inviterer til konference 10. november i København om revision af vandsektorloven. Læs mere her...

 

2. oktober

DANVA har indsendt høringssvar til ny vandsektorlov. Læs mere her...