DANVA Projekter

Der kan efter behov igangsættes projekter eller nedsættes projektgrupper til løsning af konkrete opgaver. 

Projekter om hvad?

Det kan være opgaver, der igangsættes for at understøtte de strategiske fokusemner, afklarings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med interessevaretagelse, tekniske eller forretningsunderstøttende udredninger og vejledninger samt her-og-nu opgaver af vital interesse for foreningens og medlemmernes virke. Der kan endvidere være tale om projekter af driftsmæssig karakter, hvor der er behov for involvering af kompetencer fra medlemskredsen, eksempelvis omkring kursusudvikling, Fotomanual, benchmarking m.v.

Hvordan starter projekterne?

Projektgrupperne nedsættes af direktøren. Projektlederen udpeges som hovedregel fra sekretariatet men kan også udpeges fra medlemskredsen. Der vil være forskel på, hvor længe projektgrupper skal være aktive. Der kan være projektgrupper, der understøtter udviklingsopgaver, driftsopgaver i forbindelse med understøttelse af sekretariatet samt her og nu arbejde så som backinggrupper i forbindelse med lovforberedende arbejde og i høringsprocesser. Projektgrupperne kan evt. anvende høringer blandt foreningens netværk som en del af arbejdsprocessen.

Læs mere

Se DANVA projekter