Udbudsmateriale

DANVA har offentliggjort et udbud om rammeaftale vedrørende udbud af forsikringer og forsikringsmæglerydelser ved EU- udbudsbekendtgørelse af 24.02.2014.

Alt materiale, der offentliggøres i forbindelse med udbuddet, findes her på denne side.

Klik f.eks.på filarkivet i højre menu for at se en liste over forsyningsselskaber, der kan anvende den ved udbudsbekentgørelse  af 24. februar 2014 udbudte rammeaftale.

Vi offentliggør løbende spørgsmål og svar i forbindelse med udbudsprocessen. Se højre menuen.

Ordregiver skal for en god ordens skyld henlede alle prækvalifikationsansøgeres opmærksomhed på udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3, hvoraf det fremgår, at ”[a]nsøgning om prækvalifikation sendes i 2 fysiske eksempler (1 original og 1 kopi) samt på usb-stik til kontaktpersonen i punkt I.1)”. Prækvalifikationsansøgninger kan således ikke fremsendes pr. e-mail.”