Vandvision 2025

       

Hvordan kan vi fordoble vandsektorens eksport og skabe 4.000 nye arbejdspladser frem mod år 2025?

 

Danmark skal i 2025 være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger.

 

Løsningerne skal øge menneskers adgang til rent vand og sanitet, øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, fremme effektiv brug af vandressourcen i både husholdninger, industri og landbrug, føre til et renere globalt miljø, sikre befolkningen mod oversvømmelser og stormflod - og derigennem øge eksporten og skabe væsentligt flere jobs i Danmark.

 

Vandvisionen er udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA på baggrund af et Vandtopmøde som organisationerne afholdt den 25. februar 2015. 

 

Foto fra Vandtopmødet i februar 2015, der var startskud til Vandvisionen.

Læs mere 

Download Vandvision Handlingsplan 2016

Se oversigt over handlingsplanens aktiviteter

Download inspirationsmodeller om Roller og samarbejdsmodeller for eksportpartnerskaber

 

Seneste nyt om Vandvisionen

Nyheder

Innovation og effektivitet i vandsektoren

Workshop den 24. april 2017 i Nyborg om innovationssamarbejder i praksis. Læs invitation og program.

22. marts 2017 af Miriam Feilberg

Nyt spændende vandpolitisk netværk

DANVA og Dansk Miljøteknologi inviterer til 6 møder i hhv. Skanderborg og København i foråret 2017. Der er begrænset deltagerantal. Tilmeld dig nu.

8. december 2016 af Miriam Feilberg

Ny handlingsplan for Vandvisionen

Og ny rapport fra Copenhagen Economics underbygger vandbranchens forventning om fordobling af eksporten.

28. september 2016 af Miriam Feilberg

Nye projekter og ideer til håndtering af spildevand i fremtiden

Reportage fra workshop i Kalundborg den 23. august.

5. september 2016 af Miriam Feilberg

Workshop 23. august om projektforslag til VUDP

Tema om Fremtidens renseanlæg. Workshoppen foregår i Kalundborg.

12. august 2016 af Miriam Feilberg
Vis alle nyheder