Vand i tal

Høj beskatning af vandselskaber

03-01-2017 | Vandselskaberne betaler mere i skat end forventet. Det viser de seneste beregninger fra DANVA. Tallene dokumenterer, som ved tidligere beregninger, at de politiske intentioner med vandsektorloven ikke bliver efterlevet.

tidligere temaer