Vand som vækstmotor

Vandselskaber skal agere vækstmotorer

04-08-2016 | Tekst: Assia Awad Vandselskaberne ønsker i stigende grad at spille en central rolle i lokalsamfundenes fremskridt og vækst, og det er derfor vigtig

tidligere temaer