Vandforbrug

Det samlede vandforbrug i 2015 målt over husholdninger, erhverv, institutioner og vandtab er i gennemsnit 63,13 m3 pr. person pr. år. Husholdningerne tegner sig for ca. 66 % af den samlede solgte vandmængde. En person bruger i gennemsnit 38,8 m3 pr. år i husholdningen svarende til 106 liter pr. dag

Fald i vandforbrug

Vandforbruget er faldet støt. Til sammenligning lå vandforbruget i husholdningerne i 1989 på 174 liter pr. dag. Der er flere årsager til det store fald i forbruget: Vandsparekampagner, vandbesparende installationer, miljøbevidsthed og vandprisen er nogle af dem. Vandforbruget i husholdningerne er siden 1989 faldet med 61 % og med 5,9 % de seneste 10 år.

Fordeling af vandforbruget

Bad og personlig hygiejne 36 %
Opvask, Rengøring 10 %
Mad og drikke 7%
Toiletskyl 27%
Tøjvask 13 %
Øvrigt 7 %

Læs mere

Vand i tal 2016